Årsmøde Landsindsamling

Lørdag den 5. marts blev der afholdt årsmøde for indsamlings lederne i Odense, dette var startskudet et til indsamling 2016, der afholdes søndag den 2.oktober.
Der blev fokuseret på det gode resultat fra 2015. Der blev på landsplan indsamlet 20,5 mill, det er en stigning på 23% i 2014 var der 15000 indsamlere og i 2015 kom der 22000 og mellem 88% og 89 % vil gerne samle ind igen
Lokalt samlede vi 124000 det er en stigning på 43 % i forhold til 2014
Vi fik nogle værktøjer med hjem, som der skal arbejdes med frem til den 2. oktober for at få et bedre godt resultat igen i år, dette opnås med vore gode og loyale indsamlere, men der er stadig plads til flere.
Det er allerede nu muligt at tilmelde sig som indsamler dette kan gøres på telefon 25534044 eller på mail der er vivi-niels@mail.dk, så opgiver man sin adresse, telefon nr. samt mail adr. og hvis man har et specielt område man vil gå i, fortæller man dette også, dette bliver registreret og der kommer så en tilbage melding om tid og sted der skal mødes ca. 14 dage før indsamlingen.
Der var en stor hilsen fra vores præsident Hanna Line Jacobsen, hun udtalte at der gøres en stor indsats med indsamlingen og det varmer hendes Røde Kors hjerte

Niels Kristensen
Marienbervej 11 C
tlf. 25534044
e-mail : vivi-niels@mail.dk