Referat fra Vågetjenesten den 04-09-2018

Allerførst, mange tak for er rigtig vigtigt møde i går. Det var meget opmuntrende at se 7 mennesker komme ind i lokalet, og bagefter se en gruppe gå ud. Godt gjort af jer, og tillykke med det.

Her er så et kort Resume af vores konklusioner fra mødet:

Vi har grundlag for dannelse af en eller flere lokale grupper.

Vi lægger ud med en gruppe, som skal servicere Skovby i Langebæk, Solhøj i Mern og ( forudsat at der kan opnås en aftale med Dem ) Rosenvang i Vordingborg.

På et eller  andet tidspunkt skal vi finde et fælles navn som omfatter både vågetjenesten på Møn og den nye gruppe, så på med tænkehattene allesammen ! indtil videre, bruger vi navnene “Møngruppen ” og ” Vordingborggruppen.

Møn-gruppen tager sig af det praktiske med hensyn til oprettelse af aftaler med plejecentre, kontakt til Røde Kors og  Netværksgruppen og hvad der ellers kan være af administration.

Møn-gruppen står for telefonvagten, udsendelse af vågeskemaer.

Karen Markussen ( fra den nye Vordingborg-gruppe ) har accepteret at være tov-holder for gruppen.

Jeg indkalder til opfølgende møder snarest, så vi kan ordne de nødvendige formaliteter ( id-kort, frivillige aftaler med Røde Kors osv )

Der er en formalitet som vi ikke nåede at snakke om igår – straffeattester. Røde Kors har den politik at en straffeattest er IKKE nødvendigt for at være frivillig. Ikke desto mindre, er der nogle folk som føler sig mest trygge ved at De har afleveret en attest. Derfor har vi udvidet regelen således at straffeattesten er frivilligt, og kun gruppelederen ( pt mig ) ved hvem har afleveret og hvem har ikke afleveret.

Aktivitetsleder

Vågetjenesten på Møn

Angus Crammond

Tlf. 50579288

Mail.: vaagerne@gmail.com