Sidste nyt fra Vågetjenesten

Frivillig organisationer i Vordingborg Kommune udvider samarbejdet om Vågetjenesten

Samarbejde hos frivillige

Det er en velkendt talemåde at to hoveder er bedre end eet-især hvis man har fundet den rigtige partner.
Nu har både Ældre Sagen og Dansk Røde Kors fundet den rette partner i hinanden her i Vordingborg Kommune

De to organisationers afdelinger i henholdsvis Vordingborg, Præstø og Møn/Bogø har indgået en samarbejdsaftale
i forbindelse med Vågetjenesten, som betyder, at Vågetjenesten kan råde over flere frivillige og derved dække en
geografisk område

Vågetjenestens opgave i samfundet er at være tilstede og holde i hånd hos døende medborgere, som ellers ville
være alene i denne svære stund og dermed også aflaste De døendes pårørende.

Vågetjenesten i Dansk Røde Kors har fungeret på Møn og Bogø siden 2012.
I foråret 2016 blev tjenesten udvidet med oprettelsen af en gruppe medarbejdere i Vordingborg , som betjener nogle
områder på Sjællands-siden af Mønbroen. Det er håbet, at med hjælpen af Ældre Sagens frivillige, vil der skabes
mulighed for at udvide aktiviteterne yderlige.

Det forventes hos begge organisationer, at samarbejdet kan følges op af et samarbejde om andre funktioner for
eksempel en trykhedstelefon-tjeneste

Der er til enhver tid brug for ekstra hænder, så hvis du kunne tænke dig at være med til at våge eller bare høre nærmere
så kontakt aktivitetslederen for denne samarbejde vågetjeneste

Angus Crammond
telefon: 26554701
mail:  vaagerne@gmail.com