Årsrapport 2020

Generalforsamlingen den 2. juni 2021

Bestyrelsens beretning

2020 har været et corona-år. Et anderledes år hvor vi har forsøgt at fastholde vores fællesskab på afstand.

Bestyrelsen har i perioder måtte holde møder digitalt. Der har været færre møder, og også færre møder med aktivitetslederne. Aktiviteterne har været lukket i perioder. Vi har savnet at kunne mødes fysisk og vi er glade for, at vi nu er ved at være tilbage i den hverdag vi kender og nu kan holde denne generalforsamling.

Bestyrelsen som vi står med i dag, er ikke den samme, som den vi valgte i 2019. 2020 viste desværre, at det ikke var slut med samarbejdsvanskeligheder og knoppede ord i bestyrelsen. Uoverensstemmelser førte i juni måned til at Jørgen trak sig som bestyrelsesmedlem og Allan trådte tilbage som formand.

Bestyrelsen bad regionskonsulent Hanne Andersson om at varetage formandsposten indtil vi kunne finde ny formand. Vi fandt en god kandidat i Ib Brøkner Christiansen, som blev indsuppleret i bestyrelsen den 12. oktober og introduceret til formandsopgaven. Desværre blev han omkring årsskiftet nødt til at trække sig af personlige grunde. Det var bestyrelsen meget kede af, for det tegnede fantastisk godt med samarbejdet med Ib.

Den 12. oktober trådte Kirsten Fabricius, som er frivillig i vores tøjbutik, ind som suppleant i bestyrelsen, og Kirsten har vi heldigvis endnu.

Og for lige at blive ved bestyrelsens medlemmer, så meddelte Ebbe for få uger siden, at han stopper i bestyrelsen og ikke ønsker at opstille ved denne generalforsamling.

På trods af den uro, der har været i årets løb, og lukninger og begrænsninger pga coronaen glæder vi os over, at aktivitetsledere og frivillige er lykkes med at drive afdelingens aktiviteter. Årsregnskabet, der i 2019 gav rekordoverskud, er ganske tilfredsstillende. Vi har redet stormen af kan vi sige, også når det gælder regnskabet.

Omsætningen i genbrugsbutikkerne, Caféen og førstehjælpsundervisningen blev naturligvis mindre i 2020. Men vi har modtaget en vis kompensation for vores faste udgifter, og vi kan glæde os over en donation fra tøjbutikkens udlejer – nemlig en måneds husleje. Udlejer skrev til os lige efter dronningens coronatale. Det var en fin opmuntring og anerkendelse.

Vi søgte,  penge fra en Ældrepulje til udflugter til Holmegård og Thorsvang til frivillige. Disse ture måtte vi udsætte, så dem glæder vi os til at kunne gennemføre i 2021.

Antallet af medlemmer er 125 og vi er 180 frivillige.

Fra aktiviteterne:

Møbelbutikken

Butikken har 52 frivillige. Heraf er 25 hovedsageligt beskæftiget med klargøring til salg, 16 arbejder hovedsageligt som chauffør/chaufførmedhjælp eller i lageret, mens 11 især står ved kassen. Vi har haft enkelte praktikanter i løbet af året.

Omsætning i 2020 kr. 1.374.179. Omsætning 1.5.20-30.4.21 kr. 1.377.817. Nye tiltag har været søndagsåbent med ½ pris den anden søndag i februar, juni, august, oktober og december 2020. Af gode historier kan vi nævne en rekordomsætning i marts 2021 på kr. 188.579.

Coronarestriktioner blev overholdt efter Røde Kors retningslinjer. Ingen frivillige eller kunder synes at være blevet smittet med covid-19 i møbelbutikken, butikken har været åben på fuld tid, når den ikke var tvangslukket. Ca 5 frivillige har meldt fra permanent eller midlertidigt af frygt for covid-19. Vi har skønsmæssigt mistet omsætning for 200.000-250.000 både i 2020 og 2021 som følge af tvangslukning.

Tøjbutikken

Det har været et år, hvor familien Danmark har haft tid til at rydde ud i gemmerne og doneret virkelig meget tøj. Vi er 36 frivillige der yder en kæmpe indsats, stor tak til alle.

Integrationsnetværket

Vi har heldigvis i Vordingborg ikke været så hårdt ramt af covid-19 som mange andre steder, så bortset fra nogle få uger har vi haft åbent i vores Torsdagscafé. Ligeledes har vi kunnet opretholde kontakten til de familier, der har haft brug for os.

Igen i år har vi kunnet hjælpe familierne økonomisk med støtte til deres børns deltagelse i fritidsinteresser, samt det at holde fødselsdage for kammerater, familie og venner. 2×60 ansøgninger blev skrevet til “En håndsrækning” og Broen, langt de fleste imødekommet, hvilket betyder støtte til ca. 125 børn 2 gange om året.

Mange af vores kvinder har fået arbejde, er i praktik eller følger undervisning på VUC, ZBC eller andre uddannelser. Kun få har derfor nu mulighed for at møde i Kvindenettet. Til gengæld har de, der kommer, stor glæde af samværet og møder trofaste.

Det er også en trofast skare, der møder til lektiehjælp i Torsdagscafén. Herudover tager vores lektiehjælpere også hjem privat til de, der ønsker det. Mange kommer forbi med store eller små spørgsmål i løbet af vores åbningstid i Røde Kors Huset. Desuden er der rigt besøg hos Palle og Reka i weekenderne, når der skal søges forlængelse af opholdstilladelse eller pas.

Og netop opholdstilladelser er blevet det triste emne i 2020-21. Politisk er det besluttet at DK kan sende flygtninge fra Damascus tilbage. En ung kvinde på 24 år blev udvist i september til trods for, at begge hendes forældre og 3 brødre bor her i Vordingborg. Og lige nu ruller 5 sager mere. Vi har via breve til byens borgmester, artikel i den lokale avis og deltagelse i demonstration tilkendegivet vores holdning.

Vi oplever stadigt flere syriske kvinder “vover skridtet” og bliver skilt efter mange år i et arrangeret ægteskab med meget stor mandedominans (trusler, psykisk vold).

Desværre giver det dem også rigtig store problemer, fra både mandens og egen familie. De bliver udsat for skam og skyldfølelse og følgende frygt for konsekvenserne fra mand og familier.

Det kunne være rigtig godt at danne netværk mellem de kvinder, der står i den situation (både singler og fraskilte?), da de må kunne støtte hinanden. Det er jo i den kultur ikke almindeligt at opsøge hinanden, selv om man sidder med de sammme problemer.

Og for den sags skyld, er der jo også nogle af de fraskilte mænd, som pludselig står i en situation, de ikke har kendskab til og som for nogle er noget af en deroute. Hvordan med økonomien, samvær med børnene mm.

Familienetværket

Netværket blev lukket ned en kort periode, men en ny aktivitetsleder Rikke blev fundet, og så kom det op at køre igen fra efteråret. Hurtigt var der adskillige familier igen og god støtte fra landskontoret i form af ekstra bevillinger til støtte pga coronaen.

Julehjælp

Hjælpen blev givet som den plejer. I 2020 gav vi til 110 familier.

Huset

Der har ikke været nogen udlejning siden marts 2020, så derfor heller ikke nogen indtægt. De sociale aktiviteter har også været lukket ned i perioder. Aldrig har der været så stille i vores hus.

Der er lykkes at få ejeren til at reparere murværket udenfor ved toilettet. Det er vi glade for. Nu vil det være godt at komme i gang med at fikse det indenfor.

Caféen

Det er kørt godt i de perioder hvor den har kunnet holde åben.

Der er 13 frivillige. Der er mellem 20 og 50 gæster om dagen. Pga corona er omsætning lavere end sidste år.

Kursusvirksomhed/førstehjælp

Kursusvirksomheden for 2020 omfattede: 3 kurser med 4 timers Hjerte Lunge Redning, 2 kurser med 3 timers Livreddende Førstehjælp. I alt 26 deltagere. 1 opfølgning for kolleger: 12 kursister.

25 aktive tilhørere til HLR-orienteringen i Nykøbing F.

Et 7 timers førstehjælp i Maribo med 15 deltagere. 3 tim. opfølgning for lærere Sakskøbing med 2 instruktører og 30 kursister. 3 tim. opfølgning for Hospitalsklovne i Korsør med 2 instruktører og 32 kursister. 3 tim. sygdoms modul for 15 kursister.

Afdelingen har ejerskab og delvist fadderskab på enkelte hjertestartere. Det er aktivitetsleder for førstehjælp på kald som kontrollerer hjertestarterne. Tidligere lå denne opgave hos den nu nedlagte samarittergruppe.

Kursusvirksomheden lukkede med corona. Vi planlagde ingen kurser i perioden, modsat visse andre afdelinger, som så har måttet meddele lukningen til deltagerne. Et enkelt bestilt kursus for en lukket gruppe er udskudt flere gange fra marts 2020, men nu planlagt til september 2021.

Internationalt arbejde

Arne har holdt fire foredrag om rejsen til Malawi: OKklubben i Præstø ca. 80 deltagere, Præstø Rotaryklub med 20 deltagere, konfirmanderne i Nyråd med 14 deltagere. Der yderligere planlagt for Sooptimisterne i Viemose.

Arne koger nsima med relish til de steder, hvor børn er målgruppen, og de får lov at gå med vand, ris eller majs i spande på hovedet.

Mindst 3 foredrag for hhv Kirkeligt ungdomsforum, Røde Kors i Hårlev, Seniorklubben Vordingborg kommune blev aflyst. Det sidste endda to gange.

Landsindsamlingen

Det lokale resultat var 48.442 kr. hvilket var en tilbagegang på 11.614 i forhold til 2019. MobilePay udgjorde ca 1/3 del med 15.157. Vi havde dækket i alt 51 ruter ud af vores samlede antal på 145. I 2020 var der ingen gymnasieindsamling, da skolen ikke fandt ambassadører. De store elever fra Iselingeskolen blev frarådet at deltage grundet covid19.

Mødestedslederne mødtes alle i ugen op til indsamlingen og de fik selv lov til at udtage materialer. Efterfølgende holdt vi et samlet evalueringsmøde. Vi kan være stolte af at Røde Kors samlede penge ind modsat mange andre af de andre indsamlingsorganisationer. Det var især den ældre del af bidragyderne glade for. MobilePay er derimod meget populært hos rigtig mange bidragsydere. Der var stort fokus på afstand, afspritning mv. Samtlige mødesteder havde sprit til rådighed.

Vi så stort frafald på dagen og som nævnt ingen skole- eller gymnasieelever. Allerede nu har der meldt sig gymnasieambassadører til landskontoret så det ser godt ud for indsamlingen 2021.

Vi brugte 2 eftermiddage på at ringe til indsamlere fra databasen. Det giver en god kontakt til indsamlerne og vigtigt er at det er en lokal, som kontakter. Indsamlingen blev varetaget af 3 personer mod tidligere kun én indsamlingsleder. Det gav lidt luft. Selv om vi fik mødestedsleder i Ørslev mødte ingen indsamlere op.