Corona og økonomi

Indlæg fra Allan Huglstad:

Corona og økonomi

Orientering om situationen i Røde Kors Vordingborg (27/3 2020)

Indledningsvis vil jeg benytte lejligheden til at fortælle, at humanitære foreninger/virksomheder ikke er omfattet af den krisehjælp, regeringen foreløbig har vedtaget. Dette er blevet bekræftet af både Vordingborg Erhverv og Landskontoret via vores konsulent.

Vi får lov til at beholde en del af de godt 700.000 kr., der skulle overføres til landskontoret, nemlig ca. 300.000, der svarer til 3 mdr. faste omkostninger, primært husleje.

Desuden har vi egenkapitalen på 462.000 og overskuddet for årets 2 første mdr. 252.000.

Vi er altså godt polstret.

Men vi ved ikke, om Ladekarl får lavet en aftale med regeringen vedr. krisehjælp til humanitære virksomheder. Så hvis det trækker ud, kan vi – i værste tilfælde – godt få brug for alt, hvad vi har.

Vi har derfor sikret os, at der er skruet ned for varmen i alle vore lejemål, og at der spares på el ved at slukke for køleskab og dybfryser. Desuden ophører regelmæssig rengøring.

Vi skal også være tilbageholdende med nye initiativer, der koster penge – dvs. aktiviteter, der ikke allerede er besluttet og iværksat. Det betyder f.eks., at de 25.000 kr, der er afsat til lokal hjælp, ikke frigøres, hvilket også passer med, at vi ikke har aftalt og fastsat kriterier for denne hjælp hverken i bestyrelsen eller med de to andre afdelinger i kommunen.

De donationer, der tidligere er besluttet (og overført), røres der ikke ved. Det gælder lægeklinik (København), Malawi og Broen Vordingborg, i alt 95.000.

Besøgene på Møns Klint/Geocenter (gratis adgang) med Familienetværket henholdsvis Integrationsnetværket er eksempler på initiativer, der er besluttet/aftalt. Det samme gælder 50.000 til akut hjælp til flygtninge i Syrien (er indbetalt).

Generelt er budgetterne fortsat i kraft, men der vil jo automatisk være besparelser i og med, at der er lukket ned for aktiviteter – og disse besparelser må ikke anvendes til andet formål uden aftale.

Regeringen har som bekendt forlænget alle restriktioner til og med 13. april. Herefter regner man med, at antal syge vil toppe indenfor de næste 2 uger. Og så er april gået – hvilket passer godt med, at alle forsamlinger (inkl. konfirmationer) er aflyst i april, ligesom der også er gang i aflysninger i maj.

Nu er der ingen, der med sikkerhed kan vide, at antallet af syge topper, som regeringen håber. Det kan også være engang i maj. Og da man pga. manglende testning ikke aner, hvor mange syge, der er derude (mørketallet) og hvor, er det ret usikkert at spå om fremtiden. Uden kendskab til mørketallet vil det også være hasard at lempe på restriktioner, f.eks. ved åbning af skoler, cafeer mv. Det vil blot medføre, at de afbrudte smittekæder genetableres, og så kan det hele starte forfra – dvs. det kan fortsætte i juni-juli. Det var en erfaring, man fik allerede med den spanske syge for 100 år siden.

Hertil kommer, at virussen kan komme igen til efteråret/vinter og måske i en ny muteret udgave, og før at der er vaccine (nok) til rådighed. Det gjorde den spanske syge også – endda 3 gange i Danmark!

Jeg troede oprigtigt, at vi kunne genåbne i maj. Det tror jeg ikke længere på… Vi skal nok være glade, hvis vi kan åbne til sommer… Men måske er jeg blot pessimist – eller realist?