De 7 Røde Kors principper

Røde Kors´ arbejde er baseret på følgende principper:

Medmenneskelighed: At hjælpe mennesker i nød for at forhindre og lindre menneskelig lidelse.

Upartiskhed: At hjælpe alle uanset nationalitet, køn, tro, religion og politisk tilknytning.

Neutralitet: Aldrig at tage parti under væbnede konflikter eller uoverensstemmelse af hvad art, de end måtte være.

Uafhængighed: Røde Kors og de nationale selskaber skal bevare deres selvstændighed, så de kan handle i overensstemmelse med RK-principperne.

Frivillighed: Røde Kors er en frivillig hjælpeorganisation, der ikke er tilskyndet af ønske om økonomisk vinding.

Enhed: Der kan kun være èt Røde Kors selskab i hvert land, og selskabet skal være åbent for alle og kunne udføre sit arbejde i alle dele af landet.

Almengyldighed: Alle nationale Røde Kors selskaber er lige – med samme status, ansvar og pligt til at hjælpe hinanden.