Førstehjælp – kurser

Førstehjælp – 7 timer

 

Kursusbeskrivelse

På førstehjælpskurset lærer du de helt grundlæggende principper, så du kan reagere, når en alvorlig ulykke opstår. Du lærer hvordan du skal opføre dig på et ulykkessted såvel i hjemmet eller som i trafikken. Ligeledes opnår du kompetencer i hvordan du skal vurdere om de tilskadekomnes tilstand er kritisk. Med kun en lille indsats, kan du redde et andet menneskes liv. På kurset lærer du også genoplivning trin for trin ved hjertestop, og derefter at bruge en hjertestarter. Hurtig genoplivning med hjerte-lunge-redning er sammen med stød fra en hjertestarter (AED) er de behandlingsformer, der har størst betydning for, at en person overlever et hjertestop. Kurset varer min. 7 timer. Der udstedes bevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælp. Kurset er IKKE godkendt til kørekort.

Sted

Møbelhuset

Hovedakslen 12

4760 Vordingborg

Underviser

Arne Holdensen

Pris i alt

550,- DKK

Foråret 2020

Førstehjælpskurser foråret 2020

1. februar kl. 10 – 14: Hjertestop 4 timer – godkendt til repetitionskursus

7. marts kl. 09 – 13: Hjertestop 4 timer – godkendt til repetitionskursus

18. april kl. 08 – 12: Hjertestop 4 timer

– godkendt til repetitionskursus

2. maj kl. 10 – 12: Hjertestop 4 timer

– godkendt til repetitionskursus

6. juni kl. 08 – 12: Hjertestop 4 timer

– godkendt til repetitionskursus

18. april kl. 08 – 15:

Førstehjælp, 7 timer

6. juni kl. 08-15: Førstehjælp, 7 timer

Tilmelding til Kursusleder Arne Holdensen Tlf.: 28436572

 

Hjertestop – 4 timer

Hjertestop – Genoplivning med AED – 4 timer

Kursusbeskrivelse

Et hjertestop kommer altid uventet. 3.500 danskere får hvert år hjertestop.

Den første hjælp kan gøre en afgørende forskel i de vigtige minutter, før ambulancen når frem. På dette førstehjælpskursus lærer du genoplivning trin for trin og derefter at bruge en hjertestarter. Hurtig genoplivning med hjerte-lunge-redning er sammen med stød fra en hjertestarter (AED) de behandlingsformer,  der har størst betydning for, at en person overlever et hjertestop. Med anvendelse af en hjertestarter forbedres chancerne for at overleve et hjertestop betydeligt. Kurset varer 4 timer og der udstedes bevis som er godkendt af Dansk Førstehjælp

 Kurset foregår i Møbelhuset, Hovedakslen 12, 4760 Vordingborg

Underviser

Arne Holdensen

Pris i alt

450,-DKK